Overzicht van de afbeeldingen

Madonna en Pentagram

1. Sixtijnse Madonna, Raphaël

Deze afbeelding vormt de opmaat.

 

2. De schone hovenierster, Raphaël

Hier begint de eigenlijke serie. Het kind bevindt zich bij de rechtervoet van zijn moeder.

3. Madonna Alba, Raphaël

Het kind stijgt op van de rechtervoet naar het hoofd.

4. Idem. 

Hoewel dit een detail is van de vorige afbeelding, wordt door de uitsnede de indruk van een verder opstijgende beweging gewekt.

5. Madonna di casa Pazzi, Donatello

Hier is het kind aangekomen op de plaats waar door de werking van het 'ik' het zelfbewustzijn ontstaat (het voorhoofdspunt tussen wenkbrauwen).

6. Madonna del Cardellino, Raphaël

Hier is het kind weer beneden. Door de uitsnede ontstaat de indruk dat dit rechtsonder is, bij de linkervoet. Deze afbeelding, maar dan in zijn geheel, wordt verderop ook gebruikt om weer te geven dat het kind linksonder is.

7. Madonna Bridgewater, Raphaël

Het kind stijgt op van de linkervoet naar de rechterarm.

8. Sixtijnse Madonna (detail), Raphaël

Bij de rechterarm.

9. Madonna Tempi, Raphaël

Hier is het kind in het midden, in de hartstreek.

10. De verheerlijking op de berg Tabor (detail), Raphaël

Dit geheel nieuwe beeld verschijnt als gevolg van het vorige stadium. In het voorhoofdspunt tussen de wenkbrauwen (zie nummer 5) bevindt zich het 'ik-bewustzijn'. In de hartstreek echter is het centrum van het 'ik' zlf...

 

11. Madonna del Granduca, Raphaël

Bij de linkerarm.

12. Madonna met de vis (detail), Raphaël

Van de linkerarm afdalend.

13. Madonna van Brugge, Michelangelo

Verder afdalend naar de rechtervoet.

14. Madonna del Cardellino, Raphaël

Het laatste beeld van de serie. Het kind is op zijn uitgangspunt teruggekomen.

15. Verheerlijking op de berg Tabor (detail), Raphaël

Als samenvatting en apotheose verschijnt een beeld van de gestalte van het IK.

 

©  2000-2024 · Madonna en Pentagram · versie 6.0